Contractbeheer

Contract beheer: beheren en bewaken van alle contracten. Wilt u ook alle aspecten van contracten met leveranciers en afnemers beheren en bewaken? Wilt u een oplossing die uw contracten en contractwijzigingen eenduidig vastgelegd, beheerd en bewaakt? Een partner die zorgt voor het beheer van contracten zodat u zich volledig kunt richten op het sluiten van contracten?

Ricoh Easy Contracts

Om antwoord te geven op deze vragen heeft Ricoh Easy Contracts voor middelgrote ondernemingen (vanaf zo’n 150 werknemers en meer) ontwikkeld. Waar een ERP systeem logistieke processen bewaakt en een CRM systeem in relatiebeheer voorziet, beheert Easy Contracts uw contractmanagement. Zo geeft het systeem bijvoorbeeld een melding als termijndata aflopen en is er een koppeling met het inkoopsysteem waardoor prijsafspraken en inkoopkortingen geborgd worden.

Dit kunt u van Easy Contracts verwachten
• Beschikbaarheid contractgegevens op het juiste moment voor de juiste persoon
• Accuraat beheer van wet- en regelgeving
• Eenduidige vastlegging condities en metagegevens van contracten
• Managementrapportages
• Inzicht in de prestaties van uw leveranciers
• Inzicht in verlooptermijnen contracten
• Snelle impact- en risicoanalyse van wijzigingen op bestaande situatie
• Eenvoudige implementatie
• Vaste prijs afhankelijk van aantal gebruikers

Monitoren, sturen en bijstellen van de leveranciersrelatie wordt makkelijk met Easy Contracts van Ricoh.

Functies & voordelen

• Nooit meer foutieve of onterechte betalingen voor verlopen contracten
• Geen financiële verrassingen door boeteclausules
• Tijdsbesparing op handlingskosten bij contracten opstellen
• Kortere procedures bij contractvernieuwingen
• Bewaking van het proces binnen uw eigen organisatie en richting leveranciers door procesidentificatie
• Minder direct betrokkenen nodig voor contractbeheer

Simpele oplossing voor een complex vraagstuk
Contractbeheer heeft vele fasen, zoals afsluiten, bewaken, beveiligen en aanpassen. Bovendien zijn er meerdere afdelingen bij betrokken. Dat maakt contractbeheer complex, foutgevoelig en het werkt inefficiëntie in de hand. Uit onderzoek, uitgevoerd door Doculabs en Goldman Sachs, blijkt dat door goed contractmanagement tot 30% bespaard kan worden bij contractverlengingen en aansluiting met wet- en regelgeving tot wel 90% stijgt. Wilt u werkelijk goed overzicht houden, fouten voorkomen en kostenefficiënt met uw contracten omgaan, dan is contractmanagement van Ricoh een uitkomst.